Hurtownia fatra

Hurtownia Fatra od 1990 roku jest partnerem handlowym w Polsce firmy Lanex a.s. Bolatice, Czechy.

Lanex a.s. (spadkobierca przedsiębiorstwa JUTA założonego w 1949 roku) jest producentem najszerszej gamy lin z materiałów sztucznych.
Program produkcyjny zawiera powszechnie stosowane liny alpinistyczne, żeglarskie i okrętowe jak i tak niszowe produkty, jak linki spadochronowe ,czy liny fast rope dla komandosów.

Zastosowanie nowoczesnych technologii wypromowało produkty LANEX na czołową pozycję wśród światowych producentów lin.
Liny Lanex w wybranych aspektach znacząco przekraczają wymogi techniczne odpowiednich norm EN.
Produkty Lanex a.s. są znakowane logiem Lanex za wyjątkiem asortymentu alpinistycznego o osobnym oznaczeniu TENDON.

W 2001 roku firma LANEX a.s. zawarła z firmą KONG s.p.g. umowę o wzajemnej współpracy handlowej. Wtórnie LANEX a.s. powierzył ten obowiązek(na terenie RP) naszej firmie. Prawie 30-letnie doświadczenie w sprzedaży hurtowej lin i 20-letnie w zakresie sprzętu KONG ogromnie ułatwia precyzyjny dobór towarów do potrzeb użytkowników.
Dodatkowo zapewniamy na obszarze Polski możliwość wykonania określonej kontroli sprzętu do prac wysokościowych SIZ (sprzętu indywidualnego zabezpieczenia) zgodnie z normą EN 365. Dla diagnostów, wykonywujących w/w usługę, corocznie organizujemy fachowe szkolenia(w języku polskim) zakończone egzaminem.

Wszystkie towary, które sprzedajemy, są produkowane w systemie jakości UNI EN ISO 9001. Towary odpowiadające danej normie EN posiadają certyfikat wydany przez akredytowane laboratoria, a w przypadku oznaczenia towaru znakiem wspólnotowym Unii Europejskiej CE – również „deklaracje zgodności WE”.
Do towarów odpowiadających tylko normą zakładowym producent wystawia „list techniczny”. Kserokopie w/w dokumentów udostępniamy naszym odbiorcom na życzenie.

Wyroby nie są anonimowe, lecz posiadają oznaczenia identyfikujące i pozwalające uzyskać informację o modelu, materiale, dacie produkcji i serii produkcyjnej. Od lat gromadzimy dane naukowe dotyczące właściwości materialnych i zachowania lin pod wpływem naprężenia podłużnego. Na tej podstawie pomagamy naszym klientom konstruować systemy zabezpieczeń, dobrać niezawodne olinowanie, napisać opinie do zakładu ubezpieczeń lub argumentować w sporach reklamacyjnych.
Nasz stan wiedzy ciągle jest pogłębiany. Jesteśmy na bieżąco zorientowani w najnowszych dokonaniach na polu statyki i dynamiki systemów linowych jak również z niecierpliwością oczekujemy na coraz to doskonalsze rozwiązania techniczne w tej dziedzinie.

Historia firmy jest nieodłącznie związana ze światem taternictwa, szczególnie jaskiniowego (dwie dekady sponsorowania Speleokonfrontacji).

Certyfikat  -przedstawicielstwa firmy Lanex a.s.