LINY POJEDYNCZE / SINGLE ROPES

Do wspinaczki używa się jedynie jednej liny. Jest to podstawowy i najbardziej rozpowszechniony sposób użycia lin do wspinaczki.


For ascent where only one rope is used. This is the most basic and widely used method of using rope for ascents.

 LINY POŁÓWKOWE / HALF ROPES

Liny połówkowe są mocowane na przemian do poszczególnych punktów asekuracyjnych. System ten obniża ryzyko przecięcia lin przez spadające kamienie i gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo w wysokich górach oraz podczas trudnej wspinaczki.


Separate ropes are anchored in alternating belaying points. This system reduces the risk of rope breakage by falling rocks and provides maximum protection in alpine conditions or on tough climbs.

 LINY BLIŹNIACZE / TWIN ROPES

Używane są zawsze takie same liny w parze i mają wspólne punkty asekuracyjne. Liny bliźniacze gwarantują wysoki stopień bezpieczeństwa przede wszystkim podczas klasycznej wspinaczki w wysokich górach.


The same ropes are always used in pairs, secured at common belaying points. Twin ropes guarantee a high level of safety, especially for classic alpine climbing.

STANDARD

Udoskonalona wersja podstawowa lin dynamicznych. Nowy sposób technologii umożliwia nanoszenie impregnacja


Improved basic finishing of dynamic ropes. The new technological process enables the application of impregnation agents early in the standard finishing of the ropes.

COMPLETE SHIELD

Maksymalny stopień ochrony liny z wysokim działaniem zapobiegawczym chroniącym przed wodą i tarciem. Dzięki nowej progresywnej metodzie  NANOTECHNOLOGIA na oplot i rdzeń jest nanoszony TEFLON® w bardzo małych cząsteczkach, które wytwarzają na całej linie prawie nieprzepuszczalną warstwę przed wpływem wody, kurzu i innych cząsteczek, które mogłyby uszkodzić oplot czy rdzeń liny. COMPLETE SHIELD to nowy rodzaj impregnacji, która w wyraźny sposób przedłuża żywotność lin TENDON.


The maximum level of protection of ropes with high water resistance and abrasion resistance. Using the new progressive method called NANOTECHNOLOGY, TEFLON® Eco in form of very small particles is applied to the rope sheath as well as the rope core and forms an almost impermeable protective layer against water and dust that could damage the sheath or the core. COMPLETE SHIELD is a new impregnation which extends the general lifespan of TENDON ropes significantly.

TeNOTE TENOTE

Przychodzimy z nową rewolucyjną koncepcją kompleksowego zarządzania i ewidencji lin, które dzięki technologi NFC przynosi nieoczekiwane możliwości i podnosi komfort użytkownika na nieznany do tej pory poziom. Lina ma zainstalowany czip. Z PC i telefonem komórkowym uzyskają Państwo szybkie, efektywne i przejrzyste narzędzie do rewizji i utrzymania Waszych lin.


New, revolutionary conception of the overall administration and registration of ropes which, thanks to NFC technology, offers unthought-of possibilities and brings user comfort to a hitherto unrecognized level. With a PC and a mobile phone you obtain a quick, effective and smart tool for examination and maintenance of your ropes.

 SBS – SIMPLE BRAIDING SYSTEM

System prostego oplotu – to system, w którym każde pasmo jest do oplotu wplatany osobno. Konstrukcja SBS oplotu zwiększa odporność liny na tarcie i wspomaga jej mechaniczne właściwości – elastyczność.


SBS gives the rope better properties. Every fibre of the sheath is guided individually, not in a pair as usual. The sheath is more resistant against breakage, but on the other hand it is smoother.

 ZAKOŃCZENIE KOMPAKTOWE / COMPACT

Unikatowa technologia zakończenia liny. Na ostatnich 15 mm długości rdzeń jest połączony z oplotem w jedną kompaktową całość.


Our own special technology has been used for the ends of the rope. In a length of 15 mm, the core strand and sheath are connected into one unit.

Midpoint of rope  OZNACZENIE ŚRODKA LINY / MIDPOINT OF ROPE

Lina w połowie swej długości jest oznaczona wyraźniejszym kolorem, który nie narusza jej struktury ani właściwości mechanicznych.


At half of the length, the rope is visibly marked by coloured band, which does not affect the core structure and its mechanical properties. Lengths 30 – 80 m only.

 BICOLOUR

Nowa, łatwa do zidentyfikowania zmiana we wzorze liny umieszczona na jej połowie. Bicolour daje komfort w manipulacji liną i jest zaletą zwłaszcza przy zjazdach. Zmiana we wzorze jest praktyczna także w linach połówkowych i zapewnia ona zarówno poprawę pracy z liną jak i ogólne bezpieczeństwo.


A new, clearly identifiable change of rope pattern in the middle. Bicolour brings comfort in rope handling and is advantageous especially for descending. The change of pattern is practical also when climbing with half ropes and contributes to improvement of ropework as well as to safety in general.

CE SYMBOL ZGODNOŚCI / CE – SYMBOL OF COMPLIANCE

Ten symbol informuje, że produkt spełnia wymagania bezpieczeństwa ustanowione przez odpowiednią Normę Europejską. Numer ze symbolem CE (np. CE 1019) oznacza właściwą akredytowaną jednostkę.


The CE symbol on a product declares that the product is in compliance with all applicable regulations and has undergone all appropriate compliance evaluation procedures. The number after the CE symbol (e.g. 1019) indicates relevant accredited laboratory.

UIAA UIAA

Produkty, które zostały oznaczone tym symbolem, spełniają rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa UIAA – Międzynarodowej Unii Związków Wspinaczkowych.


Products marked with this symbol meet UIAA requirements.The UIAA is the International Mountaineering and Climbing Federation.

SECURE SECURE

Nowy piktogram wyrobów produkowanych według opatentowanej technologii SECURE. Dzięki czterowarstwowej konstrukcji są tego typu liny mniej narażone na całkowitą destrukcję w momencie przecięcia oplotu.


Rope with a zero sheath slippage is made with utilization of the unique patented technology named Secure. Thanks to the unique sandwichtype construction of braided layers and the use of specially finished fibres, the rope is safe even in case of a heavily damaged sheath.

TeNOTE TENDON ELECTRONIC NOTE SYSTEM (TENOTE)

Elektroniczne oznaczenie lin za pomocą mikroczipu.


Rope marking system by means of a microchip.

 EN 1891

Norma definiująca wymagania bezpieczeństwa i postępowanie podczas testowania lin statycznych w ramach EU.


This European norm establishes safety requirements and testing procedures for static ropes at European Union accredited laboratories. Products labeled with the symbol of this European norm satisfy the given safety requirements.

EN 892

Norma definiująca wymagania bezpieczeństwa i postępowanie podczas testowania lin dynamicznych w ramach EU.


This European norm establishes safety requirements and testing procedures for dynamic climbing ropes at European Union accredited laboratories. Products labelled with the symbol of this European norm satisfy the given safety requirements.

NFPA

Liny tak certyfikowane spełniają wymagania dla sprzętu stosowanego w ratownictwie pożarowym wg normy NFPA 1983 w znowelizowanej 2012 r.

These ropes meet the life safety rope requirements of NFPA 1983, standard on fire service life safety rope and equipment for emergency services, 2012 edition.