ZWROTY

Zakupiony w naszym sklepie towar możesz zwrócić w ciągu 10 dni od daty odebrania towaru.
Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie na koszt Nabywcy towaru w nienaruszonym opakowaniu fabrycznym wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
Takie oświadczenie musi zawierać numer konta na który możemy zwrócić należność za towar.
Należność jest zwracana w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez nas odesłanego towaru wraz z oświadczeniem

REKLAMACJE

Odbierając towar sprawdź czy jest zapakowany, czy opakowanie nie nosi śladów otwierania, czy nie jest uszkodzone!
Jeżeli opakowanie jest uszkodzone należy sporządzić Protokół Szkody zawierający datę i miejsce sporządzenia, dane nabywcy, dane dostawcy, szczegółowy opis uszkodzenia oraz podpisy dostawcy i nabywcy.
Uszkodzoną przesyłkę należy zwrócić dostawcy wraz z Protokołem Szkody i niezwłocznie nas powiadomić.

W zgłoszeniu reklamacyjnym  powinno się znajdować:

dane reklamującego ,towar reklamowany (nazwa ,określenie wady,data nabycia ,data wystąpienia usterki,opis wady, potwierdzenie zakupu,wypełniona etykieta produktu. 

W przypadku reklamacji dotyczącej niezgodności otrzymanego towaru ze złożonym zamówieniem oraz reklamacji ilościowej i jakościowej (uszkodzenie produktu, wada) skontaktuj się z nami telefonicznie.
Dołożymy wszelkich starań aby załatwić reklamację jak najszybciej.