Element talii (wielokrążek)
Bloczki są środkami indywidualnego zabezpieczenia certyfikowane wg normy EN 12 278 i warunków UIAA 127.
Gatunki bloczków:
• Pojedyncze do prostych talii;
• Podwójna na jednej osi do zwielokrotnionych talii;
• Podwójne dwuosiowe przeznaczone na mosty linowe lub do zwielokrotnionych talii;
• Posiadające mechanizm zaciskowy zabraniający ruchowi wstecznemu – są przeznaczone do podnoszenia ciężarów

Wyświetlanie wszystkich wyników: 6